Idézetek temetésre

A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttünk néhány temetésre, búcsúztatóra alkalmas vers idézetet.

 

„Viszontlátásra – mondom és megyek,

Robognak vonatok és életek,

S bennen legbelül valami remeg,

Mert nem tudom, sohasem tudhatom,

Szoríthatom-e azt a kezet, amit elengedek.

 

Viszontlátásra – mondom mégis, mégis.

Viszontlátásra holnap,

Ha nem holnap, hát holnapután,

Vagy, ha akkor sem, hát azután,

Vagy ha nem, hát ezer év múlva.

 

Viszontlátásra a földnek porában,

Viszontlátásra az égi sugárban,

Viszontlátásra a Holdnak udvarán,

Vagy a Tejút valamely csilllagán.”  

(Reményik S. )

 

 

 

„Mit lelkem eddig félve sejtett,

Előttem áll a nagy titok,

Hogy csak az halt meg, ami nem lett,

S az él örökké, ami volt.”    

(Vajda János: Utolsó levél  Ginához)

 

 

 

„Szemem a távolba téved el,

Csalogat valami innen el…

Túl a messze kéklő hegyeken

Újabb csillag kel föl énnekem.”   

(Vajda János: Otthon)

 

 

 

„Egy-két csillag, ha megmarad talán

Lesüppedt sírok őrének felettünk,

És messzi pályán tán egy árva láng:

Amerre elment mind, akit szerettünk.”  

(Reményik S.: Záróra után)